SKLO
 

Tiež známe ako farbenie skla

Kalené sklo je

tvrdené bezpečnostné sklo - ESG je tepelne spracované sklo, ktoré po procese tepelnej úpravy získa nové rozloženie vnútorného napätia. Po ohriatí na teplotu okolo 620 °C a následnom rýchlom ochladení vzduchovou sprchou zostane vnútorná časť teplá a na povrchu dochádza k prudkému ochladeniu. Po tejto tepelnej úprave skla zostane vo vnútri ťažné pnutie, zatiaľ čo na povrchu vznikne tlakové napätie. Nové rozloženie napätia má vplyv na podstatnú zmenu vlastností skla, sklo získa odolnosť proti nárazu, zvýši sa jeho pevnosť a tepelná odolnosť.
Po jeho rozbití dochádza ku vzniku veľkého množstva malých neostrých čiastočiek, riziko poranenia je teda znížené na minimum.
Tepelne tvrdené bezpečnostné sklo - ESG sa používa všade tam, kde sú kladené zvýšené nároky na bezpečnosť. Je možné ho použiť pri horizontálnom, vertikálnom alebo šikmom zasklievaní a to buď samostatne alebo ako súčasť izolačného alebo vrstevného skla.

Účel

dvere zo skla, zábradlie zo skla, deliace priečky, výklady obchodov, sprchovacie kúty...

Farebné emailové sklo

tepelne tvrdené sklo, na ktoré sa po procese opracovania pred tepelnou úpravou (kalením) nanáša farba ľubovoľného odtieňa podľa stupnice RAL.
Farba sa nanáša v tenkej rovnomernej vrstve, po následnom sušení a vizuálnej kontrole je v kaliacej peci pri rovnomernom ohriatí zapečená trvale na povrch sklenenej tabule. Z technických dôvodov je možné natrieť farbu len na jednu stranu skla. Vzorkovník RAL farieb nájdete na našej stránke.

Kalenie a emailovanie skla 

Predstavujeme sa Vám ako spoločnosť s dlhodobou históriou, bohatými skúsenosťami a kvalitnou prácou.