SKLO
 

Vŕtame otvory 6- 36mm .
Vŕtame do skla o hrúbke : 4 – 15 mm
Vyrezávame otvory rôznych veľkostí a tvarov podľa požiadavky .
Otvory s väčším priemerom a rôznych tvarov môžu byť vyrezané vodným lúčom.
Zahĺbenie dier 6 – 45 mm / použitie zapustenie skrutiek /

Vŕtanie a vyrezávanie otvorov do tabuľového skla 

Predstavujeme sa Vám ako spoločnosť s dlhodobou históriou, bohatými skúsenosťami a kvalitnou prácou.